چند نکته برای بهبود شیوه ی نگارش پارسی

+2 امتیاز
38 بازدید
آغاز گفتمان 18 دی 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (695 امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده 23 دی 1395 از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ کوشا) (466 امتیاز)
سپاس برای شناسانش این پرونده
اندر این نسک نیز توانید فشرده‌وار با چنین افتگان-ی (موارد) آشنا شدن
http://document.li/TWze/
...