چند نکته برای بهبود شیوه ی نگارش پارسی

+2 امتیاز
162 بازدید
آغاز گفتمان 18 دی 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده 23 دی 1395 از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
ویرایش شده 4 بهمن 1395 از سویВОСПУҲР
سپاس برای شناسانش این پرونده
اندر این نسک نیز توانید فشرده‌وار با چنین افتگان-ی (موارد) آشنا شدن
http://s5.picofile.com/file/8283567692/P%EF%BF%BDrsi_ye_sara_o_p%EF%BF%BDluda.pdf.html
...