چند نکته برای بهبود شیوه ی نگارش پارسی

+2 امتیاز
167 بازدید
آغاز گفتمان دی 18, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,218 امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده دی 23, 1395 از سوی ВОСПУҲР (725 امتیاز)
ویرایش شده بهمن 4, 1395 از سویВОСПУҲР
سپاس برای شناسانش این پرونده
اندر این نسک نیز توانید فشرده‌وار با چنین افتگان-ی (موارد) آشنا شدن
http://s5.picofile.com/file/8283567692/P%EF%BF%BDrsi_ye_sara_o_p%EF%BF%BDluda.pdf.html
...