واژه نامه ی پارسیک سره برای همه با یاری همه

+2 امتیاز
559 بازدید
آغاز گفتمان 22 دی 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
ویرایش شده 1 تیر 1396 از سویВОСПУҲР
از همۀ سره گرایان خواهشمند ام هر کس واژه‌نامه -ای جدا ننویسند و به آییم همه باهم یک واژه نامۀ بوندک بنویسیم و آن را به روز کنیم. شاید  «واژه یاب» تاکنون بزرگترین واژه نامۀ سره پارسیک بوده است بژ بدبختانه واژگان افزوده و ناتُلَنگ (ناضروری) و شاید  بیگانه واژگان بی شناسنامۀ  پارسیک  اندر آن بسیار است و به روز نمیشود.
میخواهم این واژه‌نامه را با یاری همه به انجامانم هر گونه نگر و پیشنهاد پدیرفته و بررسی خواهد شدن.
دریغمندانه سره‌گرایان اندر جا میزنند. خواسته ام چند گام پیش رفتن.

سره پارسیک واژه‌نامه (فارسی سره)
https://document.li/ifsi/ (تازه‌ترین ویرایش تیر 1396)

http://s4.picofile.com/file/8287871884/Sara_P%EF%BF%BDrsik_V%EF%BF%BDan%EF%BF%BDma.pdf.html (اسپندارمد 1395)

پچنِ  کهنتر
https://document.li/ZsMD

3 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شده 22 دی 1395 از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)

درود بر شما

کار نیکی در پیش گرفته اید . چون فرموده اید هرگونه پیشنهادی پذیرفتنی است من چند پیشنهاد می دهم :

1 - نیک است پس از پایان کار ، برآیند آن را در یک تارنما و با ساختاری همانند تارنمای واژه یاب یا بپارسی بگنجانید تا کاربران بتوانند واژگان را به آسانی جستجو کنند . یافتن واژگان در یک PDF دشوار است.

2 - بهتر است ، برابرهای پارسی را با دبیره ای همسان با واژگان بنویسید . گمان دارم خواننده را پسند نیاید که برابرها با دبیره ی لاتین باشد .

3 - اگر بتوانید در کنار هر برابر ، ریشه ی های نخستین آن را نیز نمایان سازید بسیار نیکوتر خواهد بود یا دستکم ریخت آن را در پهلوی یا اوستا بنگارید .

4 - نیک است نگاهی به تارنمای BEPARSI.COM داشته باشید . بررسی نمایید که اگر این تارنما می تواند یاری رسان شما باشد ، با سرپرست آن پیوند داشته باشید و کاررا یکی کنید تا خدایی نکرده کاری همسان (تکراری) انجام نشود .

5 - خانه سازی (جدول کشی) می تواند چینش بهتری به واژگان بدهد .

با آرزوی کامیابی برای شما

دارای دیدگاه 24 دی 1395 از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
1- آری نیک است ببینیم اندر آینده چه خواهد شدن
2-نزدیک به یک سده است که نویسمان لاتین، نویسمان دویم ما شده است چه بخواهیم چه نخواهیم همانگونه که اندر چین و ژاپن شده است. برخ-ی واژگان و نویسگان را نتوان با این نویسمان نمایاندن (نمونه‌وار یا یِ مجهول) به هرگونه ناچار از بهره وری از نویسمان لاتین میشدم پس کار خویش را ساده کردم و تنها از یک نویسمان فرزام (مناسب => لاتین) بهره بردم. کار دانشیک همین است اگر بخواهیم به پسند این و آن کار کنیم به جای-ی نخواهیم رسیدن. همانگونه که پیشینیکان برای نوشتن روی سنگ از نویسمان-ی دیگر بهره بردندی ما نیز برای کاران دانشیک نیازمند ابزار یا نویسمان-ی بهتر و فرزام ایم.
3- درست است بژ من خواستم هر چه زودتر به پایان این واژه‌نامه برسم و آن را اندر دسترس همه برای یاریخواهی بنهم. چنین کاران-ی اگرچه بایا است بژ به دویم گامه بازنهاده ام. نخست گامه برابریابی و بوندک کردن واژه‌نامه است .
4- برای این پیشنهاد سپاسمند ام. دریغمندانه با دیدن سهمان روی پایگاهشان (تجربه=آزمون کردن) پی به دانششان بردم و میپندارم چندان برتری به دیگر کوششان سره‌گرایان تازه‌کار و کمدانش ندارند. از ایشان یاری خواستم.
خواجه(آقا) کزازی و جنیدی با همه استاد بودنشان نیز کارشناس پالایش زبان نیستند. تا آنجا که خواجه کزازی خستویید آماجش سره‌گرایی نیست.اگرچه میخستویم ایشان از بهترین یاریگران من توانند بودن. دریغمندانه کارشناس پالایش زبان نداریم. اگر چه کسان-ی مانند داریوش آشوری برای این کار فرزامی دارند.
5-کاران آرایشیک و ویرایش نازبانیک را به هر کس خواسته باشد می‌اَپَسپارم (میسپارم)
0 امتیاز
پاسخ داده شده 15 اسفند 1395 از سوی بی نام
با درود. استفاده از زبان نامأنوس موجب گریز مردم از این کوشش و نیز موجب ریشخند میشود. به گمان من، کار را از اندازه گذرانده اید.
دارای دیدگاه 17 اسفند 1395 از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
هر زمان شما یا هر کس دیگر مانند من عشقتان به زبان پارسیک از همه بیشتر باشد و آگاه نیز باشید با جان و دل ناآشناترین  دگرگونیان را با سامه ی دانشیک و درست بودن خواهید پدیرفتن. اگر آسیب زبان را بدانید و ببینید هر کار-ی برای آسیبزدایی خواهید کردن. این همدردی با زبان آسیبناک است.
+2 امتیاز
پاسخ داده شده 25 مهر 1396 از سوی pooya (69 امتیاز)
درود

امیدوارم این واژه نامه آنلاین پارسیگ که ساخته ام به کارتان آید:

 

http://pahlavi.surge.sh/#/
...