واژه نامۀ پارسیک سره برای همه با یاری همه

+1 امتیاز
52 بازدید
آغاز گفتمان 22 دی 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (502 امتیاز)
ویرایش شده 4 بهمن 1395 از سویВОСПУҲР
از همۀ سره گرایان خواهشمند ام هر کس واژه نامه -ای جدا ننویسد و به آییم همه باهم یک واژه نامۀ بوندک بنویسیم و آن را به روز کنیم. شاید  «واژه یاب» تاکنون بزرگترین واژه نامۀ سره پارسیک بوده است بژ بدبختانه واژگان افزوده و ناتلنگ (ناضروری) و شاید  بیگانه واژگان بی شناسنامۀ  پارسیک  اندر آن بسیار است و به روز نمیشود.
میخواهم این واژه نامه را با یاری همه به انجامانم هر گونه نگر و پیشنهاد پدیرفته و بررسی خواهد شدن.
http://s5.picofile.com/file/8283564434/Sara_P%EF%BF%BDrsik_V%EF%BF%BDan%EF%BF%BDma.pdf.html

https://document.li/ZsMD

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده 22 دی 1395 از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (717 امتیاز)

درود بر شما

کار نیکی در پیش گرفته اید . چون فرموده اید هرگونه پیشنهادی پذیرفتنی است من چند پیشنهاد می دهم :

1 - نیک است پس از پایان کار ، برآیند آن را در یک تارنما و با ساختاری همانند تارنمای واژه یاب یا بپارسی بگنجانید تا کاربران بتوانند واژگان را به آسانی جستجو کنند . یافتن واژگان در یک PDF دشوار است.

2 - بهتر است ، برابرهای پارسی را با دبیره ای همسان با واژگان بنویسید . گمان دارم خواننده را پسند نیاید که برابرها با دبیره ی لاتین باشد .

3 - اگر بتوانید در کنار هر برابر ، ریشه ی های نخستین آن را نیز نمایان سازید بسیار نیکوتر خواهد بود یا دستکم ریخت آن را در پهلوی یا اوستا بنگارید .

4 - نیک است نگاهی به تارنمای BEPARSI.COM داشته باشید . بررسی نمایید که اگر این تارنما می تواند یاری رسان شما باشد ، با سرپرست آن پیوند داشته باشید و کاررا یکی کنید تا خدایی نکرده کاری همسان (تکراری) انجام نشود .

5 - خانه سازی (جدول کشی) می تواند چینش بهتری به واژگان بدهد .

با آرزوی کامیابی برای شما

دارای دیدگاه 24 دی 1395 از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (502 امتیاز)
1- آری نیک است ببینیم اندر آینده چه خواهد شدن
2-نزدیک به یک سده است که نویسمان لاتین، نویسمان دویم ما شده است چه بخواهیم چه نخواهیم همانگونه که اندر چین و ژاپن شده است. برخ-ی واژگان و نویسگان را نتوان با این نویسمان نمایاندن (نمونه‌وار یا یِ مجهول) به هرگونه ناچار از بهره وری از نویسمان لاتین میشدم پس کار خویش را ساده کردم و تنها از یک نویسمان فرزام (مناسب => لاتین) بهره بردم. کار دانشیک همین است اگر بخواهیم به پسند این و آن کار کنیم به جای-ی نخواهیم رسیدن. همانگونه که پیشینیکان برای نوشتن روی سنگ از نویسمان-ی دیگر بهره بردندی ما نیز برای کاران دانشیک نیازمند ابزار یا نویسمان-ی بهتر و فرزام ایم.
3- درست است بژ من خواستم هر چه زودتر به پایان این واژه‌نامه برسم و آن را اندر دسترس همه برای یاریخواهی بنهم. چنین کاران-ی اگرچه بایا است بژ به دویم گامه بازنهاده ام. نخست گامه برابریابی و بوندک کردن واژه‌نامه است .
4- برای این پیشنهاد سپاسمند ام. دریغمندانه با دیدن سهمان روی پایگاهشان (تجربه=آزمون کردن) پی به دانششان بردم و میپندارم چندان برتری به دیگر کوششان سره‌گرایان تازه‌کار و کمدانش ندارند. از ایشان یاری خواستم.
خواجه(آقا) کزازی و جنیدی با همه استاد بودنشان نیز کارشناس پالایش زبان نیستند. تا آنجا که خواجه کزازی خستویید آماجش سره‌گرایی نیست.اگرچه میخستویم ایشان از بهترین یاریگران من توانند بودن. دریغمندانه کارشناس پالایش زبان نداریم. اگر چه کسان-ی مانند داریوش آشوری برای این کار فرزامی دارند.
5-کاران آرایشیک و ویرایش نازبانیک را به هر کس خواسته باشد می‌اَپَسپارم (میسپارم)
...