خوارداشتی بنام " هزاره ی سوم "

+1 امتیاز
35 بازدید
آغاز گفتمان 10 اسفند 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (736 امتیاز)
ویرایش شده 14 اسفند 1395 از سویفرزند ایران

"هزاره ی سوم " زبانزدی که کم و بیش همه ی ما شنیده ایم . فروشگاه ها و شرکت ها و سازمان هایی نیز بدین زبانزد ، نامگزاری شده اند . اما آیا می دانند که این زبانزد برای یک ایرانی و یک شرکت ایرانی یک خوارداشت بشمار می رود ؟

زبانزد (اصطلاح) هزاره ی سوم نشان از سومین دوره از دوره های هزار ساله است و با گذشت دوهزار و هفده سال از میلاد مسیح ، روشن است که ما اکنون در هزاره ی سوم بسر می بریم . اما آیا برای ما که بیش از ده هزار سال تاریخ شکوفا و دانشورانه داریم ، ننگ نیست که خود را در کنار اروپاییان بشمار بیاوریم و پیشینه ی خود را به سه هزار سال پیش برسانیم ؟

اگر بنا باشد دوره های زمانی را به دوره های هزار ساله بشماریم ما دست کم می باید زبانزد هزاره ی  دوازدهم یا چهاردهم را بکار ببریم .

این خوارداشتی بزرگ است که چون غربیان سه هزار سال بیشتر تاریخ ندارند ما هم خود را در کنار آنان بنشانیم و همپایه ی آنان بدانیم و پیش از این3 هزار سالی که از تاریخ انان می گذرد را دوره ی پیش از تاریخ بخوانیم !  در حالی که 5 هزار سال پیش در کشور ما عمل جراحی انجام می شده است .

روان نیاکانمان را نیازاریم ...

(مهدی زیدآبادی نژاد)

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده 11 اسفند 1395 از سوی محمود (33 امتیاز)

با درود خدمت نگارنده این متن >> با توجه به روندی و رویه ای که هم اکنون جوانان ایرانی یا با دیدی گسترده تر جوانان کشورهای اسلامی که بیشتر با محدودیت هایی روبرو بوده اند در پیش گرفته اند ( یادگرفتن از غربی ها و ... ) چه در گفتار چه در نام گذاری فرزندان چه در لباس پوشیدن و ... بدون اینکه حتی معنی نوشته های روی لباس هایی که می پوشند و یا دانستن معنی نام های که روی فرزندان خود می گذارند و ... استفاده از نام هایی همچون هزاره سوم ، جهان سوم و ... بدون حتی یک لحظه تفکر و تحقیق در مورد معنی آن چیز عجیبی نیست . و این یعنی تقلید کورکورانه

...