نگرتان برای سه واژه ی نو ی نویسوک و نویسول و نگارول چیست؟

+1 امتیاز
81 بازدید
آغاز گفتمان آذر 30, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (710 امتیاز)
به جای واژه ی نادرست «خودکار» و واژه ی بیگانه ی «مداد» سه واژه پیش مینِهم :  نویسوک و نویسول و نگارول

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده دی 2, 1396 از سوی فرزند ایران (1,173 امتیاز)
درود بر شما

واژگان خوبی پیشنهاد کرده اید . واژه ی خودکار با آنکه جای افتاده و پارسی است اما برازنده و شایسته نیست . خودنویس بهتر از خودکار است اما باز هم چم درستی ندارد .
...