آیا جشن مهرگان مربوط به زرتشتیان است؟

0 تراز
85 بازدید
آغاز گفتمان 27 آبان 1397 در آیینها و جشنها از سوی بی نام
درود بر شما
آیا جشن مهرگان مربوط زرتشتیان است؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 27 آبان 1397 از سوی فرزند ایران (1,372 تراز)
درود بر شما

جشن مهرگان یک جشن بزرگ ایرانی است که پیشینه ی آن به ایران کهن و پیش از زرتشت باز می گردد . بر بنیاد شاهنامه ، مهرگان در زمان فریدون جشن گرفته شده است .جشن مهرگان آنگونه که از نامش پیداست با میترا در پیوند است .این جشن تا پایان پادشاهی ساسانیان در سرتاسر ایران گرامی داشته شده است و پس از فروپاشی آنان ، بیشتر در میان زرتشتیان ایران برگزار گردیده است .

گفتمان های پیشنهادی

...