دو پسوند -دار(تار) و -ار

0 تراز
48 بازدید
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,353 تراز)
پسوند -دار(تار) نمایاننده ی کننده ی کار است و اٍواز(فقط) به همین معنی باید به کار رفتن. این پسوند معنی مصدریک یا نامواژه‌ایک ندارد.
مانند: دادار، زدار، نوشتار(نویسنده)، خریدار، دیدار(بیننده)، کشتار (کشنده)، بردار(حامل)، توختار
واژه ی مردار نادرست است. به جای آن باید میرار یا مردگ [هردو نامواژه] گفتن. «مرده» نیز گواش کنشناکیک (صفت مفعولی) است.
از میانیک پارسیک : vizīdār, nivēštār (nevisanda)
پسوند -ار نامواژه‌ساز است از بن اکنون کارواژه
نمونه از پارتیک: windār = setâyeš از windādan
این کارواژه با پسوند -دار میشود  windādār ستاینده

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 13, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,862 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,353 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 13, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,353 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
...