کدام بیت درست است؟

0 تراز
49 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)

۱) شِنیده کِی بُوَد مانندِ دیده ؟ 

مَکُن باوَر سُخَن هایِ شِنیده

۲)شِنیده کِی بُوَد مانندَ دیده ؟ 

 مَکُن باوَر سُخَن هایَ شِنیده

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 17, 1395 از سوی فرزند ایران (2,017 تراز)
درود بر شما

گمان می کنم گویش نخست درست تر می نماید و وزن شعری را روان تر می کند .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,451 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,451 تراز)
0 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 9, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
...