اندر زبان کردی سُرانی به خواهش میکنم چه میگویند؟ دویم این که از چه روی پارسی زبانان خواهش میکنم میگویند؟

0 تراز
817 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 28, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (755 تراز)
اندر زبان کردی سُرانی به خواهش میکنم چه میگویند؟

دویم این که از چه روی پارسی زبانان خواهش میکنم میگویند؟ خواهش کردن = خواستن. چمارش چیست؟

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده شهریور 29, 1395 از سوی فرزند ایران (1,866 تراز)
درود بر شما

پیرامون گویش این واژه در زبان کردی آگاهی ندارم اما همانگونه که شما فرموده اید خواهش کردن با خواستن یکسان است بنابراین در پرسیدن ها (احوال پرسی ها و سپاسگزاری ها ) این واژه بکار می رود که کاربرد آن در اینجا کمی شگفت در نگر می آید .

برای نمونه کسی به دیگری می گوید :

دست شما درد نکند

دیگری پاسخ می دهد : خواهش می کنم

پرسش اینجاست که این چگونه پاسخی است و کاربرد "خواهش می کنم" در اینجا چیست ؟

من گمان می کنم کاربرد "خواهش می کنم" در اینگونه گفتارها بدین گونه است :

دست شما درد نکند - "خواهش می کنم"  نفرمایید من که کاری نکردم .

کم کم دنباله ی گفتار افتاده است و تنها "خواهش می کنم "بکار می رود .

مانند کاربرد : "حال شما خوب است ؟" که اکنون بگونه ی > "حال شما ؟" بکار می رود .

( در درستی این پاسخ بی گمان نیستم )
0 تراز
پاسخ داده شده 12 دی 1397 از سوی سامان
ت کام هه س . یا ته کا ئه که م.

خواهش میکنم .

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (225 تراز)
+1 تراز
6 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 16, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (755 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (755 تراز)
...