مردان ایران باستان غیرتی بوده اند

+2 امتیاز
252 بازدید
آغاز گفتمان آبان 25, 1395 در فرهنگ ایران زمین از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)

ایرانیان, گذشته از زنان قانونی خود ، دیگر کنیزکان خود را هم ، بسختی می پایند .زنان آنها پشت دیوارهای خانه و بدور از چشم دیگران زندگی می کنند و هنگام سفر ، درون ارابه هایی کاملا پوشیده می نشینند .

پی یر بریان ، (1385) -  امپراتوری هخامنشی جلد 1 – ترجمه ناهید فروغان

...............................

زنان ایرانی برهنگی و تن نمایی را زشت و ناروا می شمردند ، ازین روی جامه های دو تکه ی بلند ، چین دار و گشادی می پوشیدند و گهگاه پارچه ی نازک و بلندی که چادر نام داشت را روی سر و جامه ی بلند و چین دار خود می افکندند .

جلیل ضیاپور  (1347) – پوشاک زنان ایران از کهن ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلوی

...............................

هنگامی که فرهاد چهارم  در نبرد با هم آورد خود تیرداد ناتوان شد ، پیش از گریختن ، همه ی زنانی را که همراه خود داشت از ترس آنکه مبادا بدست دشمن افتند ، به کام مرگ فرستاد !

تاریخ ایران باستان – ج 3 ص 2378

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده 9 فروردین 1396 از سوی گردآفرید (113 امتیاز)
درود بر شما و درود بر ایرانیان غیور!
...