common script for writing Iranian languages (نگرسنجی)

0 امتیاز
62 بازدید
آغاز گفتمان 13 دی 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)

?Which one do you prefer to be as common script for writing Iranian languages

 

گزینه ها:
1- Latin (0 امتیاز)
2- Cyrillic (0 امتیاز)
3- Avestan (0 امتیاز)
4- Another (1 امتیاز, 100%)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما برای نمایش - (دلخواه)
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.
...