گفتمان های تازه

0 تراز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 21 خرداد 1398 در هنر و ادب ایران از سوی شهریار آریابد
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 13 خرداد 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی farferdowsi7
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 25 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,451 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 22 اردیبهشت 1398 در هنر و ادب ایران از سوی ВОСПУҲР (1,451 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 19 اردیبهشت 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی شهریار آریابد
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 10 اردیبهشت 1398 در هنر و ادب ایران از سوی افسانه عبدی
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
...