شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزد ایرانی

جلوی ضرر رو هر کجا بگیری منفعت است

آدم عاقل همینکه فهمید راهی را به اشتباهی رفته، برمی گردد.

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
داده های تارنما
شمار هموندان : 316
شمار جستارها : 2976
پیوندها : 4
شمار بازدید ها : 4081219
باشندگان در تارنما
ما 59 مهمان فرهیخته داریم
تبلیغات


Your SEO optimized title