شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزد ایرانی

ابلهی گفت و احمقی باور کرد

گوینده و شنونده هر دو نادان و خوش باور هستند

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
داده های تارنما
شمار هموندان : 333
شمار جستارها : 3011
پیوندها : 4
شمار بازدید ها : 4511678
باشندگان در تارنما
ما 596 مهمان فرهیخته داریم
تبلیغات


Your SEO optimized title