شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزد ایرانی

گلیم اندر آب روان افکندن

کارهای سخت و دشوار انجام دادن

( پیداست که  نشستن روی گلیمی که بر روی آب روان پهن شده باشد شدنی نیست و این داستانزد نشان از کاری بسیار سخت و دشوار می دهد )

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
داده های تارنما
شمار هموندان : 321
شمار جستارها : 2990
پیوندها : 4
شمار بازدید ها : 4226560
باشندگان در تارنما
ما 104 مهمان فرهیخته داریم
تبلیغات


Your SEO optimized title