شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزد ایرانی

شنیدن کی بود مانند دیدن

دیدن چیزی با چشم خود بهتر از شنیدن آن از زبان دیگران است

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
داده های تارنما
شمار هموندان : 332
شمار جستارها : 3008
پیوندها : 4
شمار بازدید ها : 4495053
باشندگان در تارنما
ما 202 مهمان فرهیخته داریم
تبلیغات


Your SEO optimized title