یک-ی از بغرنجترین بخشان پالایش پارسیک برابریابی یا برگردان «به عنوان» است

+2 امتیاز
87 بازدید
آغاز گفتمان آبان 6, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
چند سهمان دارا ی «به عنوان» بنویسید تا آن را به سره پارسیک برگردانم.

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 8, 1395 از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
درود بر شما

نمونه :

من "به عنوان " یک دانشجو به هیچ عنوان از دانشگاهم خشنود نیستم .

نمونه ی 2 :

آرمان به عنوان طلای بازیهای کشوری دست یافت .
دارای دیدگاه آبان 8, 1395 از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
1- منِ دانشجو به هیچ روی از دانشگاهم خشنود نیستم یا من اندر شِپل (مقام) دانشجو ...
2- آرمان گردن آویز زرین بازیها ی کشوریک را الفنداند (به دست آورد) یا آرمان نخستین شپل را اندر ... یا آرمان اندر بازیها ی  کشوریک یکم شد.
0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 10, 1395 از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
با سپاس از شما

من بارها به دوستان و دور و بریهای خودم گوشزد کرده ام و این نمونه را آورده ام که لقمه ی نانی که می توان بگونه ی سر راست به دهان نهاد را دور سر نچرخانند و سپس به دهان بنهند .

بسیاری از واژگان بیگانه ای که در گفتارها و نوشتارهای ما بکار می رود براستی نباشد بهتر است تا باشد زیرا سهمان را دراز و بدریخت می کند و اگر از همان گفتار شیرین و ساده و بی آلایش پارسی خودمان بهره ببریم نیکوتراست .

برای نمونه از همین نوشتارهایی که شما آورده اید آشکار می شود که بود و نبود این "بعنوان" فرقی نمی کند و گونه ای از همان چرخاندن لقمه بشمار می رود .
...