گفتمان های تازه زبان و گویش

0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 30 آبان 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (69 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 21 آبان 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
+2 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 28 شهریور 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
...