گفتمان های تازه

0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 2 مرداد 1396 در کیش و دین از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (1,042 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 24 تیر 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (637 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 15 تیر 1396 در گذشته ی ایران از سوی محمود (50 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 تیر 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (637 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 تیر 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (1,042 امتیاز)
+1 امتیاز
3 پاسخ
آغاز گفتمان 22 خرداد 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (53 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 19 خرداد 1396 در هنر و ادب ایران از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (637 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 18 خرداد 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (637 امتیاز)
0 امتیاز
4 پاسخ
آغاز گفتمان 9 خرداد 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (53 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 8 خرداد 1396 در شاهنامه از سوی علي
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 6 خرداد 1396 در سرزمین ایران از سوی پرشیا
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 2 خرداد 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (53 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 1 خرداد 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (53 امتیاز)
0 امتیاز
4 پاسخ
آغاز گفتمان 29 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (53 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 28 اردیبهشت 1396 در کیش و دین از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (1,042 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 28 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (53 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 24 اردیبهشت 1396 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (637 امتیاز)
...