پربازدیدترین گفتمانها

0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 16, 1395 در یادگارهای فرهنگی از سوی مهرنوش
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (225 تراز)
+2 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,348 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 15, 1396 در گذشته ی ایران از سوی محمود (149 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (225 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (225 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (149 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی امین
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (149 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فاطمه السادات رضوی نسب
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 29, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (778 تراز)

361 پرسش / گفتمان

357 پاسخ

228 دیدگاه

63 کاربر...