معنی ایران

0 امتیاز
160 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 6, 1396 در سرزمین ایران از سوی پرشیا
سلام ایا ایران به منی کشور اریایی هاست ؟

یا کشور ایرانی ها؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده خرداد 6, 1396 از سوی فرزند ایران (1,173 امتیاز)

درود بر شما

واژه ی "ایر" در پهلوی به معنی "فروتن" است. ایر+ان > جمع و منتسب به ایر است. ایران = کشور ایرها یا کشور آزادگان و فروتنان

این واژه با همین ریخت (ایران) فراوان در شاهنامه و دیگر نوشتارهای تاریخی و ادبی بکاررفته است . در شاهنامه و در داستان بیژن، آنجا که بیژن می خواهد ریشه و تیره ی خود را نمایان سازد چنین می گوید :

چنین پاسخ آورد بیژن بدوی         که من ای فرستاده‌ی خوبروی
سیاوش نیم نز پری زادگان         از ایرانم از شهر آزادگان

 

دارای دیدگاه خرداد 14, 1396 از سوی ورجاوند (436 امتیاز)
آری!
فرژایش (تلفظ) درست آن نیز اِیران است اُ هنوز در کردی این گونه فرژاییده می شود!
...