گزارش بیت دو چشم و ابروی او صاد و نون بود

0 امتیاز
48 بازدید
آغاز گفتمان 17 دی 1396 در هنر و ادب ایران از سوی عباس
باسپاس
گزارش بیت (دو چشم و ابروی او صادو نون بود
 دلیلش نص قاطع نی که نون بود)
از الهی نامه عطار را خواهانم.

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده 24 دی 1396 از سوی فرزند ایران (1,173 امتیاز)

درود بر شما

در ادب پارسی و گفتار سرایندگان، چشم و ابروی زیبای بانوان به صاد و نون همانند شده است . "ص" نماد چشم و "ن" نماد ابروی خمیده ( گاهی نیز "ن" نماد چشم و ابرو با هم آورده شده است) در شمار آمده است .

بنابراین اینکه چشم و ابروی کسی صاد و نون باشد به این معناست که چشم و ابروی او در اندازه ای خوب و تراز است .

لت (مصرع) دوم نیز پیوسته با لت نخست است و بر درستی و راستی گفتار نخست پافشاری می کند .
.............................
پیشتر گزارش این داستان زیبا از عطار نیشابوری را نگاشته ام که می توانید از پیوند زیر آن را ببینید :
زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

...