واژه ی بیگانه ی "سِِری serie " را بکار نبریم

+1 امتیاز
64 بازدید
آغاز گفتمان مرداد 16, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,173 امتیاز)

واژه ی "سِری" که چندسالی است بر سر زبان برخی از پارسی گویان روان شده است یک واژه ی فرانسوی و برابر با رشته و دسته در زبان پارسی بکار می رود که با نگاهی به ریشه ی واژه و کاربرد آن در زبان فرانسوی روشن می شود که بکارگرفتن این واژه در زبان پارسی نابجا و نادرست است چرا که هم واژه ای بیگانه است و هم بکاربردن آن بایسته (لازم) نیست و تنها گفتارها را درازتر و زشت تر می کند.

به نمونه های زیر بنگرید :

یک سری آدم گرد آمده اند و شام می خورند.

آدم هایی گرد آمده اند و شام می خورند.

یک سری از واژگان بیگانه اند .

شماری از واژگان بیگانه اند .

این واژه گاهی بگونه ای بسیار ناشایست به جای "بار" (دفعه) هم بکار گرفته می شود :

من یک سری رفته بودم برای بازدید ...

من یک بار رفته بودم برای بازدید ...

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 1, 1396 از سوی ورجاوند (436 امتیاز)
"باری من برای بازبینش/بازدیدن رفته بودم"
من این سهان را بیشتر می‌پسندم.
...