واژه ی بیگانه ی "سِِری serie " را بکار نبریم

+1 امتیاز
29 بازدید
آغاز گفتمان 16 مرداد 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (1,058 امتیاز)

واژه ی "سِری" که چندسالی است بر سر زبان برخی از پارسی گویان روان شده است یک واژه ی فرانسوی و برابر با رشته و دسته در زبان پارسی بکار می رود که با نگاهی به ریشه ی واژه و کاربرد آن در زبان فرانسوی روشن می شود که بکارگرفتن این واژه در زبان پارسی نابجا و نادرست است چرا که هم واژه ای بیگانه است و هم بکاربردن آن بایسته (لازم) نیست و تنها گفتارها را درازتر و زشت تر می کند.

به نمونه های زیر بنگرید :

یک سری آدم گرد آمده اند و شام می خورند.

آدم هایی گرد آمده اند و شام می خورند.

یک سری از واژگان بیگانه اند .

شماری از واژگان بیگانه اند .

این واژه گاهی بگونه ای بسیار ناشایست به جای "بار" (دفعه) هم بکار گرفته می شود :

من یک سری رفته بودم برای بازدید ...

من یک بار رفته بودم برای بازدید ...

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما برای نمایش - (دلخواه)
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.
...